Čěšćinarjo 8. lětnika sej 3. městno w zwjazkowym wubědźowanju “Cuze rěče” wudobyli

30. meje 2016 běše skónčnje tak daloko: po połdra lěće pilneho dźěła zhonichu šulerjo čěšćiny wosmeho lětnika, zo su z jich filmom “Narodil se Kristus pán” (Jězus je so narodźił) na mytowanje do sakskeho krajneho sejma přeprošeni. Myta přepoda šulerjam sakska ministerska za kubłanje, knjeni Brunhild Kurth, wosobinsce.

2016-05-30 14.41.06.JPG 2016-05-30 14.41.14.JPG 2016-05-30 14.41.19.JPG 2016-05-30 15.17.28.JPG

13 šulerjow rozsudźi so na spočatku 7. lětnika (w septembrje 2014), so na zwjazkowym wubědźowanju cuzych rěčow w kategoriji “TEAM SCHULE” wobdźělić. Nawjednistwo přewza Karoline Schreiter, a kóždy dósta swój nadawk a swoju rolu w scenariju. Projektej wěnowachmy jednu hodźinu tydźensce, tak zo běchmy hakle w januarje 2016 hotowi. Při tym jednaše so dospołnje wo šulerski projekt: Šulerjo wumyslichu sej sami dialogi a jednanje, Darius a Jacob staj wšitko z fotokameru natočiłoj a Jacob je cyły film hromadźe zestajał. Wliw wučerki wobmjezowaše so na rěčne korektury dialogow, kotrež běchu wězo w čěšćinje.

A wo čim naš film nětko jedna? Maria (Alena Süβec) chce so ze šulskej towaršku zetkać. Při tym zetka mača Józefa (Fridtjof Schade), kotryž jeje žiwjenje na hłowu staji. Lěto pozdźišo chcetaj zhromadnje pućować. Maria je samodruha. Při pytanju za nóclěhom zwostanje jimaj jeničce šulska sportowa hala. Dźěćo so narodźi a je bórze dźakowanju internetoweje strony Smilebook tak znate, zo přijědźe samo čěski prezident na wopyt.

Na wubědźowanju w kategoriji “TEAM Schule” wobdźěli so dohromady 74 skupinow, konkurenca běše potajkim hoberska. Tohodla smy z 3. městnom přewšo zbožowni a wjeselimy so hižo nětko na nowy projekt!

Wobdźělnicy: Alena Ronja Süβec, Fridtjof Schade, Benita Madlena Bernotheitec, Lisa Hrjehorjec, Raphael Mehnert, Elias Žur, Nele Pjetašec, Vanessa Miklec, Karoline Schreiter, Jacob Kober, Darius Budar, Aaron Laber, Paul-Georg Gallwas