Šulerska wuměna 2016

Šulerjam 8., 9. a 10. lětnika poskići so móžnosć, so w kóždym šulskim lěće na šulerskej wuměnje wobdźělić. Šulerjo Serbskeho gymnazija wopytaja  jedyn tydźeń  gymnazij we Warnoćicach a nawopak. Šulerjo bydla w tutym tydźenju pola hóstnych swójbow.

Tute šulske lěto běše:

09.05. - 12.05.2016 naši šulerjo we Warnoćicach (5 šulerjow)

17.05. - 20.05.2016 česki šulerjo pola nas (3 šulerjo)

30.05. - 02.06.2016 česki šulerjo pola nas (2 šulerce)

Schüleraustausch (1).JPG Schüleraustausch (2).JPG Schüleraustausch (3).JPG Schüleraustausch (4).JPG

Wot 9.5.2016 – 12.5.2016 přebywach z 4 hinašimi šulerjami rjane dny we Varnsdorfje. Kóždy džeń džechmy rano do šuli. Hdyž prěni raz šulu widžach, myslach sej, zo je to hród. Ale nic jenož napohlad šuli bě hinaši kaž zwučeny. Ale tež šulski system bě tróšku hinak. Zhonichmy, zo čěske gymnaziasča 13 lět do šuli chodža a zo so na př. naš 10. lětnik w Čěskej „kvinta“ mjenuje. Cyłkownje so nam šula jala lubješe.

Po šuli běchmy z našimi hóstnymi swójbami po puču. My smy sej na přikład „hrádek“ we Varnsdorfje wobhladali. Su nas tež derje pohosčili.

Štož sym w čěščinje tu w šuli nawuknyła, móžach we Varnsdorfje derje nałožować. Sym so derje rozmołwjała.

Mi a tež hinašim šulerjam, kiž běchu sobu w Čěskej, je so we Varnsdorfje jara lubiło. Rady witam dalšu móžnosć jěć do Varnsdorfa!

Kira a Liza Hrjehorjec, 10-1 a 8-1

A što mysla sej čěscy šulerjo wo žiwjenju/šulskim systemje w Němskej?

1.      Šula započina so hižo w 7.40 hodź. (w Čěskej we wosmich).

2.      W přestawkach dyrbjachmy na dwór hić.

3.      Sport je lěpši (jedna tema wob měsac)

4.      Wuběrny rjadowniski kolektiw (rjad. 8-2)

5.      We wučbje so wjace rěči („komunikaciske nadawki“)

6.      Hinaše zwonjenje

7.      Moja swójba běše katolska

8.      W swójbje stawachmy napoł šesćich, potom smy snědali, hišće wukli a hakle potom dźěše do šule.

Petr Dušek, 7. lětnik, na SGB w rjad. 8-2

Mój přebytk w Němskej je so mi jara lubił. Běše jenož škoda, zo dyrbješe moja hosćićelka wjele wuknyć, ale hewak je so swójba jara derje wo mnje starała! Smy kolesowali a tež grilowali. W rjadowni 9-2 sym so derje čuła, wšitcy běchu přećelni ke mni. Tež wučerjo běchu jara sympatiske. Najlěpje lubješe so mi wučba čěšćiny, tam sym znajmjeńša něšto zrozumiła. To běše rjany čas w Němskej a sym wjesoła, zo sym telko přijomnych ludźi zeznać móhła!

Marie Richterová, 7. lětnik, na SGB w rjad.9-2