„Złote město“ nas witaše!

(Ekskursija do Prahi wot 27.3. do 31.3.2017)

(KSK Bautzen podpěraše projekt „Na slědach Franca Kafki “)

     Wjesołi přez mału wotměnu wot šulskeho žiwjenja, podachmy so my, 10tki Serbskeho gymnazija, do kraja našich słowjanskich bratrow, zo bychmy so z čěskej rěču a kulturu intensiwnišo rozestajeli.

     W historiskim centrumje wobhladachmy sej spočatnje „Orloj“, časnik z japoštołskimi postawami a wjedźenje přez Staru radnicu. Wćipni, na slědach serbskich prócowarjow kročić, podachmy so do Lužiskeho seminara, hdźež skutkowachu za swój čas hižo Jakub Bart-Ćišinski abo Michał Hórnik. Kulowski skulpturotworc Jakula stwori někotre figury na Karlowym mosće, po kotrymž potom kročichmy. Pozdźišo wobdźělichmy so hišće na hrě, w kotrejž dyrbjachmy němčinu, čěšćinu, jendźelšćinu, rušćinu a hornjo- a delnjoserbšćinu za pytanje wuslědka wužiwać .

     Derje wuspani podachmy so nazajtra z tramwajku do centruma Prahi. Předwidźany cil dnja bě „Kralowski puć“, kotryž so z „Pulverturmom“ započina. Tutón ćehnje so 3 km přez město. Šulerske přednoški wobohaćichu našu wědu wo wopytanych zajimawostkach, na přikład radnicy abo Teynskeje cyrkwje. Nadróžni muzikanća, kotriž hromadźe ze starymi domskimi a krasnym wjedrom flair města wučinichu, škićachu wotměnjawu wobjedowu přestawku. Krónowanje dnja bě wopyt „Hradčanow“ z jónkrótnej panoramu. Wróćopuć wjedźeše nas přez „Złotu hasu“ do młodownje.

IMG-20170331-WA0006.jpg IMG-20170331-WA0017.jpg IMG-20170331-WA0040.jpg

     Tež na třećim dnju zwonješe budźak rano „zahe“ w někak 7.30 hodź., zo bychu šulerjo rjadownjow 10-1,2,3,4 dypkownje k snědani přišli. Na to podachmy so na zastanišćo tramwajki, kotraž nas na tutym dnju do směra žiwjenja Franca Kafki dowjeze. Prěni cil na tutej jězbje bě busta Kafki, stworjena wot wuznamneho čěskeho kontrowerzneho skulpturotwrca Dawida Černeho. Wot „Národní třídy“ podachmy so pěši dale do směra naměsta Prahi, zo bychmy chěžki, šulu, gymnazij, uniwersitu a dźełowe městna zeznali, w kotrychž je Kafka bydlil, wuknył a dźełal. Smědźachmy sebi "jeho uniwersitu" samo wot nutřka wobhladać. Po tutym napinacym dopołdnju smy sej přestawku zasłužili. Dwě hodźinje mějachmy čas sej čěske speciality zesłodźeć dać abo cyle jednorje wotpočnyć. Po přestawce podachmy so do muzeja Franca Kafki. Tam móžachmy sej jeho najznaćiše citaty přečitać a sebi dalše nam dotal njeznate informacije přiswojić. Za wopyt muzeja Franca Kafki so wutrobnje pola wokrjesneje nalutowarnje Budyšin podźakujemy, kotraž je nam zastup sponzorowała. Jako wotzamknjenje podachmy so hišće k znatej pisanej John Lennon murji. Na kóncu dnja padnjechmy wšitcy sprócni a mučni do swojich łožow, napjeći na to, što so na přichodnym dnju stanje.

     Hižo bě štwórtk a z tym posledni dźeń před domoj jězbu. To bě zdobom přičina wjac, poslednje wokomiki w čěskej stolicy wužić. To pak padny nam ćežko, wšako dyrbjachmy so na horu „Petřín“ přewinyć. Wuhlad njeběše nam hišće dobry dosć, tak zo podachmy so na „Petřínskou rozhlednu“, t.m. čěsku „Eiffelowu wěžu“. Njeskónčnje sahace město wupřestrěwaše so před našimi wočimi. Tajki wuhlad so nam tež kóždy dźeń njeskića! Komuž adrenalin na wěži hišće dosahaše njebě, poda so do špiheloweho labyrinta, hdźež zadwělowany za wupućom błudźeše. Dokelž nažel žanych čěskich prominentnych njezetkachmy, žedźichmy so za wopytom znateho wóskoweho kabineta „Madame Tussauds“, w kotrymž wuhladachmy samo wosobiny kaž Taylora Lautnera abo Lady Dianu. Čas bě přišoł za wuslědźenje schowanych róžkow a kutow Prahi, za kotrež hewak čas njebě. Zbytk našeho swobodneho časa dundachmy we wulkim shoppingowym centrje „Palladium“. Z jědźu a drastami natykanymi titami wróćichmy so k typiskej čěskej wječeri do młodownje. Njemóžachmy pak so předołho wočerstwić, wšako steješe nawrót před durjemi. Cyle nowy swět wotewrě so nam, jako přez šumacu Wołtawu na wobswětlenym Karlowym mosće dundachmy. Dachmy sej hišće posledni „trdelník“ zesłodźeć, kiž je čěska specialita, wot kotrejež tutón tydźeń dosć njedóstachmy. Wučerpani, ale z nowymi nazhonjenjemi, dźělichmy so posledni raz wot „Złoteho města“.

     Spokojeni zapakowachmy naše kofry pjatk rano do busa, kiž nas wróćo do serbskeje Łužicy dowjeze.