Městno njeskutka – Praha

Wutoru w poslednim šulskim tydźenju podachu so šulerjo čěšćiny 7., 8. a 9. lětnika na ekskursiju do Prahi. Tema běše Kralowski puć. Po busowej jězbje ke kromje města a slědowacej jězbje z metro wulězechmy na staciji Muzeum – potajkim direktnje w centrumje města, pod Vaclavskim naměstom. Po wobjedowej přestawce so podachmy so na puć – šulerjo wosmeho lětnika dźeržachu přednoški wo wuznamnych zajimawostkach na Kralowskim puću. Tak njewobhladachmy sej jenož japoštołski časnik, ale tež Korlowy móst z nadróžnymi hudźbnikami a předawanišćemi, Praski hród z tachantskej cyrkwju swj. Wita a wězo tež Serbski seminar, w kotrymž studowachu jónu wuznamni Serbja. Po zeznaću stareho města podachmy sy na najwyši dypk Prahi z čěskej Eiffelowej wěžu – na Petřín. Wottam mějachmy wulkotny wuhlad na stare město, Mału stronu, hród, Wołtawu a blišu wokolinu. Mjeztym zo nóžkowachmy my cyły dźeń po Kralowskim puću, natočichu naše dźewjatki film z mjenom “Městno njeskutka – Praha”. Na kóncu wobhladachmy sej hišće špihelowy labyrint, hdźež smědźachmy so tak prawje wucychnować.

DSC00451.JPG DSC00483.JPG DSC00486.JPG

Zastup na “Eiffelowu wěžu” je nam Budyska wokrjesna nalutowarnja sponserowała, za čož chcemy so hišće raz wutrobnje dźakować.