Projekt Čěšćina

Skupina čěšćiny je so prěni dźeń projekta do šulskeje kuchnje podała, hdźež je wona pod nawodom knjeni Hencyneje słódny gulaš z knedlikami a kisykałom wariła. Při zhromadnym wobjedźe je sej skupina wšo słodźeć dała. Knjez Wjacławk, kotryž je wobjed woptać směł, bě zahorjeny.

Na 2. a 3. dnju předstajichu šulerjo zwěrjata z coologiskeje zahrody a zhotowichu k tomu naročnu sćěnowinu. Třihłósny čěski spěw “Tancuj, tancuj” je so šulerjam wosebje derje poradźił. Projektowe dny běchu šulerjam rjane dožiwjenje a dobra wotměna k wšědnemu šulskemu dźěłu.

Spisała knjeni Hencyna