Bohemiada 2017

5. Sakska bohemiada we Wostrowcu

Wot 28. do 29. Septembra 2017 wotmě so w IBZ Marijiny doł we Wostrowcu mjeztym hižo 5. Sakska bohemiada. Wobdźělić smědźa so šulerki a ašulerjo ze Sakskeje, kotrež wobdźěla so na wučbje čěšćiny. W hódnoćenskich skupinach wot A1 do B1+ pytachu za najlěpšimi čěšćinarjemi ze 44 šulerjow. Hólcy a holcy buchu na zakładźe Europskeho referenčneho ramika za rěče do jednotliwych skupinow zastopnjowani. Nimo Serbskeho gymnazija běchu šulerjo ze sydom dalšich Sakskich šulow do Wostrowca přijěli.

Wobdźělnicy pruwowachu so w pisomnym (tekst a tekstowe nadawki) a ertnym (dialog a zhotowjenje prezentacije) pruwowanju. Dialog přewjedźechu šulerki a šulerjo z maćernorěčnymi dźěćimi zakładneje šule z Turnova. Čěscy šulerjo wopytuja tam tučasnje 9. lětnik.

Dźakujemy so šulerkam našeho gymnazija za wobdźělenje na bohemiadźe a gratulujemy Sarje Hančikec (7-1) a Mirje Nowakec (7-1) k 3. městnu!