Čěske dźiwadło na našim gymnaziju

Po lětnej přestawce wopytachu nas zaso šulerjo našeje partnerskeje šule z Warnoćic, zo bychu nam dwě dźiwadłowej hrě předstajili. Prěna hra je z pjera čěskeho spisowaćela Petra Nikla a rěkaše „Zá hádky“ (potajnstwo-hadrija). Mjeno hižo na to pokazuje, zo dźe tu wosebje wo hry ze słowami, bjez wida na někajku logiku abo hłubši zmysł. Hłownu rolu hrajachu pohib, hudźba a reja. Dalša hra zaběraše so z aktualnej situaciju w Čěskej: Tam sej ludźo, wobwliwowani wot wabjenja, za wěcy wšědneho žiwjenja wot bankow abo druhich institucijow pjenjezy požčeja, ale z wróćo płaćenjom kreditow maja potom zwjetša swoju lubu nuzu. Byrnjež tema chětro chutna była, poradźi so čěskim šulerjam předstajenje žortneje dźiwadłoweje hry. Potym mějachu hólcy a holcy partnerskeje šule hišće składnosć, sej našu šulu wobhladać a sej wobjed w jědźerni zesłodźeć dać. Dźiwadłowej hrě buštej za wšitkich šulerjow čěšćiny wot 6. do 12. lětnika předstajenej.

k-DSC00985.JPG k-DSC00988.JPG k-DSC00997.JPG k-DSC01001.JPG