3. Sakska bohemiada

Po třoch lětach přestawki přewjedźe so lětsa zaso bohemiada, na kotrejž móža šulerjo čěšćiny swoje znajomnosće a kmanosće z druhimi měrić. Pjatk, 27. 9. 2013, zetkachu so 38 sakskich šulerkow a šulerjow 7. do 10. lětnikow, wosom šulerjow z čěskeho Turnova a 14 sobustawow jury w dźěćacym centrumje “Querxenland” we Wodowych Hendrichecach. Hódnoćene buchu wukony dźěći po europskim referenčnym ramiku, tak zo so šulerjo do štyrjoch skupinow rozdźělichu: A1, A2, B1 a B2. Porno dotalnymaj bohemiadomaj běše lětsa nowostka: skupinje A1 a A2 buštej přidatnje hišće raz dźělenej. “W skupinje X běchu “normalni” šulerjo, w skupinje Y pak “specjelni”, kotřiž maja słowjanski pozadk abo chodźa do binacionalneje rjadownje”, rozłožuje organizatorka a fachowa poradźowarka za čěšćinu, Veronika Haupt.

1DSC02692.JPG 2DSC02685.JPG DSC02695.JPG

.

W skupinomaj B1 a B2 běchu jenož “specielni” šulerjo, kaž naši serbscy. Wšitke skupiny mějachu na dnjomaj bohemiady štyri nadawkow spjelnić, kotrež běchu rozdźěljne ćežke: dźěło z tekstom, krajowěda, přihotowanje a předstajenje prezentacije a naposledk dialog z čěskim partnerom wo wšelakich temach. K lěpšemu zeznaću mjez wobdźělnikami słužeše wječorny program, tak na přikład tež z grilowanskej party.

Patronatstwo za bohemiadu přewza sakska statna ministerska za kultus, Brunhild Kurth a generalna konsulka Čěskeje republiki w Drježdźanach, Jarmila Krejčikova. Tuta zahaji z narěču sobotniše mytowanske zarjadowanje, při čimž so wšitkim wobdźělnikam dźakowaše, zo wuknu tajku ćežku rěč a wupraji jim swoje připóznaće po přisłowje “Kelkož rěčow móžeš, telko razow sy čłowjek”.

DSC02700.JPG

Při mytowanju buchu tež naši serbscy šulerjo wuznamjenjeni: Kito Mark (7-1) wudoby sej prěnje městno w skupinje A1, Gloria Žurec (9-1) třeće městno w skupinje B1 a Paul Cyž (8-1) tohorunja třeće městno w kategorij A2. Nimo dobyćerjow smědźachu so wšitcy wobdźělnicy přez rjane dary kaž knihi, słowniki, pisaki a wězo wopisma a zhromadny foto wjeselić. Popołdnju zakónčichu hólcy a holcy hromadźe z wučerjemi 3. Saksku bohemiadu z bohemiada-spěwom “Neni nutno”