Mejemjetanje 2017

Naše lětuše mejemjetanje wotměwaše so srjedu, 25.05.17, na šulskim sportnisću. Dožiwichmy derje nazwučowane reje ze šulerjemi a šulerkami serbskeje zakładneje šule a 5. a 12. lětnika serbskeho gymnazija. Z mejskimi kralownami a kralemi stachu so Esther a Luis ze zakładneje šule, Hanna a Elias z 5. lětnika a Marie-Luisa a Józef z 12. lětnika.

k-IMG_3610.JPG k-IMG_3710.JPG k-IMG_3733.JPG k-IMG_3796.JPG

Witajće k nam

Witajće wutrobnje na našu homepage. Tu zhoniće wšitko wo našej šuli.

  • informacije wo šulskim twarjenju
  • informacije wo šulskej wučbje
  • informacije wo šulskim žiwjenju
  • wosebitosće našeje šule
  • šulske zarjadowanja
  • a wjele dalšeho.

Wćipni? Potom so prošu woměrje rozhladujće. Snadź budźeće tak wćipni, zo chceće nas wosobinsce zeznać.

Z přećelnym postrowom

wučerjo a šulerjo serbskeho gymnazija Budyšin

Serbski-gymnazij-Budyšin

.