Nalětni koncert

Dźěćacy chór a instrumentalisća  Serbskeho gymnazija Budyšin wuhotowachu sobotu 5. meje w awli Serbskeho gymnazija nalětni koncert. Pod nawodom wučerki za hudźbu knj. Bernadet Hencynej zahorichu šulerki a šulerjo 5.-8. lětnika swój publikum z tradicionelnymi a načasnymi spěwami w serbskej, němskej, jendźelskej a francoskej rěči. Program wobrubi instrumentalna skupina, kotraž pod nawodom knjeza Farkaša (smyčkarjo) a knjeza Kostorza (dudy) zwučuje.

IMG_6610.JPG IMG_6619.JPG IMG_6628.JPG

Dźakujemy so wšitkim hosćom a sobuskutkowacym.

Mały chór

wuměłska wjednica:

Bernadett Hencyna

W šulskim lěće 2008/09 wutwori so na Serbskim gymnaziju Budyšin znowa chór, kotryž so „Dźěćacy chór“ mjenuje. W nim skutkuja někak 30 zajimcow wot 5. do 8. lětnika, při čimž přewahuje serbski maćernorěčny podźěl šulerjow. Nawodnica chóra je Bernadett Hencyna a proby wotměja so jónu wob tydźeń.
Lětsa přewjedźe chór k druhemu razej chórowe lěhwo w Jaworniku pola Zhorjelca, hdźež so intensiwne proby za nazwučowanje noweho repertoira wužiwaja, ale tež za skrućenje znatych spěwow. Při spěwanju jeno- a wjacehłósnych sadźbow, často tež z klawěrnym přewodom, ma chór wjele wjesela  a při wustupach w šuli kaž tež zwonka šule wě publikumej swoju zahoritosć sposrědkować.

.