Šulu dožiwić

W tutym šulskim lěće wotměje so dźeń wotewrjenych duri Serbskeho gymnazija a Serbskeje wyšeje šule Budyšin hižo wutoru do pokutneho dnja, 15.11.2016. Přeprošujemy wšitkich zajimcow cyle wutrobnje.

Na tutym dnju budźe so wučbna na našim kubłanišću předstajeć. Štóž chce potajkim rady wšědne žiwjenje na našej šuli zeznać a dožiwić, njech sej tute popołdnjo swobodne dźerži. Konkretny program so hišće sčasom wozjewi.