Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady 2018/19

14.02.

Hercy a dźěćacy chór we Warnoćicach (7.40 – 14.00 hodź.)

18.-21.02.

chórowe lěhwo w Hejnicach

13.04.

Chór: „Swěca pohibuje“- projekt w Tachantskej cyrkwi, w 17.00 hodź.

29.05.

Šulski swjedźeń na SGB

31.5.

Instrumentalisća z chórom Serbskeje zakładneje šule : program w Bolesławiecu

16.06.

Chór: Ewankelski cyrkwinski dźeń: „Podlěćo“ w Michałskej cyrkwi

16.-22.6.

Koncertna jězba do Litawskeje (chór a instrumentalisća 9.-12. lětnikow)

29.06.

Maturna swjatočnosć

prózdniny

 

15./16.08.

10.00- 15.00 hodź. chórowa proba w SLA

 

(26.-30.08. studijna jězba 12karjow do Krakówa)

28.09.

19.30 hodź. 1. předstajenje „Hrodźišća“ w „Jednoće“ w Chrósćicach

składnostnje 70. róčnicy załoženja brigady, zhromadnje z orchestrom SLA:

29.09.

17.00 hodź. 2. předstajenje „Hrodźišća“ w „Jednoće“ w Chrósćicach

03.10.

3. předstajenje „Hrodźišća“ w Libercach składnostnje 70. róčnicy serbskeho gymnazialneho kubłanja w CZ a „Čěsko- serbskeho kulturneho lěta 2019“

23.11.

Schadźowanka

08.12.

Młodźinski nyšpor

14.12.

Adwentny koncert w Michałskej cyrkwi

 

(staw 25.1.2019)